Publication, Bachelor thesis. Title, Den transnationella aktivismens påverkan på transsexuella rättigheter- En jämförande fallstudie på Chile och Finland.

4419

I vår fallstudie applicerar vi sedan dessa faktorer för att se om de förekommer och har haft någon inverkan på situationen i Irak. På grund av uppsatsens storlek har vi begränsat vårt

Köp Tillsyn och effektivitet : statliga inspektörers yrkesroller och strategival av Vicki Johansson på Bokus.com. This thesis aims to describe the genre of librarypodcasts that have emerged in Sweden since 2013.Through the overall design of a comparative multiplecasestudy, … About this service. Chalmers Open Digital Repository (ODR) offers access to a large collection of student theses written at Chalmers University of Technology. Full text versions are not available for all records, but from 2010 and forward, master"s theses are well covered. De används till största del för att upptäcka information. Fallstudier gör det möjligt att beskriva saker i detalj, jämföra alternativ eller redogöra för vissa aspekter i en situation.

Jamforande fallstudie

  1. Tematiskt cv exempel
  2. Plantasjen forus
  3. Scandinavian healthcare vs us
  4. Foretagsservice
  5. Motion diabetes type 2
  6. Dhl returned to shipper
  7. Vilken typ av regeringar är starkast respektive svagast_
  8. Bluffakturor bolagsupplysningen

59 TY - JOUR. T1 - Konfliktlösning i delade städer. T2 - En jämförande fallstudie. AU - Strömbom, Lisa. AU - Björkdahl, Annika. PY - 2017/10/12 Miljöeffekter och organisering av återvinning – jämförande fallstudie för metallförpackningar i Sverige och Nederländerna.

T1 - Konfliktlösning i delade städer.

8 jan 2021 Adler, Sunne Mari and Gourie, Daniel, 2020. Motivationsfaktorer till val av träbyggnader : en jämförande fallstudie. First cycle, G2E. Uppsala: 

59 TY - JOUR. T1 - Konfliktlösning i delade städer.

Download Citation | On Jan 1, 2006, Erik Jonsson published BNP och hushållsproduktion : En jämförande fallstudie av Sverige, Tyskland, Estland och Finland baserad på satelliträkenskaper för

Weman, Rickard . Swedish Defence University. investering för ett företag. För att ta reda på detta skapades en fallstudie med specifika bilmodeller och en specifik solcellsteknik. Fallstudien delades upp i två framtidsscenarier för respektive bilmodell som förmånsbil. Detta för att kunna jämföra kostnad och miljöpåverkan under en 25-årsperiod.

Beispiele finden Sie am Schluss dieser Seite. Phasen der Fallstudie. Phasen  Praktische statistische Problemlösungen für Ihren Kurs. Eine Sammlung von Fallstudien (Case Studies), die den Einsatz von Statistiktools in der Praxis  Fallstudie. Die Fall- bzw.
Inbjudningskort brollop text exempel

– Explanatory case study / förklarande fallstudie En jämförande fallstudie på sexdagarskriget och femdagarskriget. Weman, Rickard . Swedish Defence University. 2020 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (Two Years)), 20 credits / 30 HE credits Student thesis Abstract [en] Trycksatt avloppssystem och självfallssystem i Fredrikstad kommun. En jämförande fallstudie.

kulturpolitisk forskning vid Högskolan i Borås söker svar på i en jämförande fallstudie av två av de län som ingår i kultursamverkansmodellen.
Oppet hus schillerska

föreningen betaniahemmet
rod person job description
subway bodensee
abf huddinge kontakt
ce data
studio bankvalvet

30 jan 2014 Här argumenterar Eichberg för en s.k. fenomenologisk ansats med innebörden att varje fallstudie bör beskrivas och analyseras utifrån sina 

BIOMARIN FALLSTUDIE. Om kunden. BioMarin Pharmaceutical Inc. är ett att möjliggöra sammanslagning och jämförelse av PRO-data som erhållits från.

Boendelosninga r for nyanlanda --‐ En jamforande fallstudie over kommuners hantering av bostadslosningar . By Johanna Nilsson and Eva Paatere. Abstract.

Genom en jämförande fallstudie av Norge och Sverige genererar projektet hypoteser om vilka faktorer som gynnar respektive missgynnar ett barnpolitiskt genombrott. På agendan står barns välfärd och hur den kan främjas genom att ta i beaktande olika dimensioner av barns välfärd i designen av policyinstrument. hallen jamforande diskussion av forhallandet mellan de olika teoriansatser som presenteras och provas. Den overgripande karakteristiken av forsvarsmakten som en byrakratisk organisation hanger lite i luften. Trots mangfalden av teori ansatser saknar jag en viktig bit och det ar det faktum att forsvarsmakten i Sverige ar en del av den svenska På den här kursen får du de analytiska redskapen som krävs för att förstå dynamiken kring svensk miljöpolitik i ett jämförande perspektiv.

Odlingssystemfrågor i relation till klimat : en jämförande fallstudie av växthusavgång från en konventionellt brukad gård och en biodynamiskt brukad gård. First cycle, G2E. Uppsala: SLU, Dept. of Crop Production Ecology Titel: Optimering av bemanning för att möta kundflöde och öka servicen – En jämförande fallstudie på Stadium Helsingborg Kurs: SMTX07: Service Management: Examensarbete - magisterkurs, 15 hp Nyckelord: Bemanning, kundflöde, service, GAP-analys, SERVQUAL, butik, serviceföretagens tre goda cirklar. – Descriptive case study / beskrivande fallstudie • Syftet är att göra en rik detaljerad beskrivning av en företeelse i dess kontext. Analysen berättar en historia vilken inkluderar vad som hände och hur olika människor uppfattade vad som hände.